Go Skeleton! >>

Examensarbete - Läshjälp för släktforskare

När man släktforskar och har kommit tillbaka till 1700-talet är många dokument skrivna i ett alfabet som kallas den tyska stilen.

I mitt examensarbete utvecklade jag ett förslag till ett hjälpmedel för släktforskare som gör det lättare att läsa dokument skrivna i den stilen.

I bilden ovan är det ordet som är inringat i rött som vi vill tyda. Genom att skriva in de bokstäver man är säker på och . eller * för de man inte kan får man upp förslag på ord skrivna i den tyska stilen och kan jämföra och se om det är något som verkar stämma. När man markerar ett ord i förslagslistan kan man se ordets betydelse.

Prototypen är utvecklad i Java i Eclipse. Ladda gärna ner mitt examensarbete för mer information om projektet.