Armband mot stillasittande >>

Malmö Högskola Student App

Under kursen Mobile Application Development var jag med och utvecklade en app för studenter på Malmö Högskola. Alla i kursen deltog och vi hade 5 veckor på oss att utveckla appen. Senare har andra kurser fortsatt att utveckla appen.

Jag deltog både i arbetet med interaktionsdesignen och programmeringen. Under programmeringen arbetade vi i mindre grupper och enligt Scrum-metoden.

Programmet är utvecklat i Java för Android i Eclipse.