Tyda Text >>

Sverigetwitter

Denna visualisering ritar upp en Sverigekarta genom att läsa de 1900 största orterna från en textfil och markera dessa i grått. Sedan söker den igenom twitter för att se vilka orter som det twittras om. Dessa markeras med gult. Om man klickar pausar man programmet och kan se vad som har skrivits om den senaste orten.

Visualiseringen är utvecklad i Processing.