Examensarbete >>

Tyda text - Läshjälp för släktforskare

Läshjälp

I mitt examensarbete utvecklade jag ett förslag till en läshjälp för släktforskare. Eftersom jag fick positiv respons från de som testade prototypen ville jag gärna vidareutveckla konceptet för att se om det kunde fungera på riktigt. Tack vare att Landsarkivet i Lund gav mig tillgång till en stor mängd ord blev det möjligt.

Sveriges Släktforskarförbund har också hjälpt mig, både med ord till databasen och genom att skriva om läshjälpen på sin nyhetssida.

Läshjälpen är utvecklad i html, css, javascript och php med en mysql-databas i botten. Du kan läsa mer om den på www.tydatext.se.