Under en kurs i speldesign gjorde vi ett spel för androidsurfplattor som riktar sig till barn i 6-årsåldern. Genom att "gräva" upp skelettdelar och pussla ihop dessa till rätt djur befolkas parken med den sorts djur som man har pusslat ihop. När man grävt upp och pusslat ihop alla delar låser man upp ett byggläge där man kan bygga fantasidjur av de delar man har hittat. Under utvecklingsarbetet arbetade vi bl a med lo-fi prototyper i papper för att testa idén på barn och var även ute på en förskola och testade hi-fi prototypen.

Spelprototypen är utvecklad i Java för Android i Eclipse.